Aktuella erbjudanden


UGEBREVET OM KUNST, REJSER, GASTRONOMI, LITTERATUR & SAMFUND
UGE 41* 4.KVARTAL 2019* 6. ÅRGANG

MÅNGFALD OCH FRISKHET

hÖsterlenSalongen fyller Gyllengården i Smedstorp på Österlen

Av kulturredaktör Kerstin Smith

Med en jury bestående av tre välrenommerade konstnärer, var och en nestor inom sitt gebit, fotografen Sten Malcolm Rosenlund, bildkonstnären Madeleine Pyk och skulptören Sven-Åke Ekberg blir hÖsterlensalongen en upplevelse utöver det vanliga. Av 225 inlämnade verk av konstnärer primärt från Österlen och Skåne inom olika tekniker och uttryckssätt, enades juryn om 63 verk.

Juryrummet

En alldeles särskild dynamik uppstår i Juryrummet där de tre jurymedlemmarnas verk talar till varandra och kompletterar varandra. Ekbergs subtila och finlemmade svarta järnskulpturer flörtar med Pyks naivistiska och färgstarka måleriska figurer, Rosenlunds foto blir en omslutande, scenisk gestaltning. Bilden av de runda höbalarna i fotogrått samspelar med utsikten från fönstren på GyllenGården, belägen på fälten någon kilometer söder om Smedstorp.

Mångfald i teknik och uttryck

Den kringbyggda GyllenGården lämpar sig mer än väl till en konstsalong. Det finns plats för Ulla Bolins imposanta porträtt i akryl av en lysande kvinna i gult, likaväl som Ulf Backmans lite mystiskt nedtonade akvareller av husgavlar i Brantevik, som lämnar åt åskådaren att fylla ut bilderna.

Anna-Greta Lindstam målar också akvarell. Himlen, luften, på hennes utställda verk visar precis på den ”balansgång mellan kontroll och acceptans” som hon eftersträvar, enligt hennes egna ord.

Det finns utrymme till samtal med konstnärerna på vernissagen, där Carina Hägg, som ägnat sig åt mönsterdesign och åt att arbeta i flera material, berättar om hur hon bara använder hållbart material och hållbara färger, som kan sköljas ut i avloppet utan att påverka miljön.

Textilkonstnärinnan Cilla Lindqvist Sjöberg, berättar om en förlegad syn på textilkonsten som hon fick uppleva under sin utbildning och om sin estetiska sans som hon tycker även ska omfatta ”en grytlapp, som ska ha en vacker bild där den hänger”. Hennes maskinsydda bild på barnbarnets lek med en mobiltelefon är tekniskt helt enastående.

Friskhet och lustfylldhet

När man läser om utställarna i katalogen, framgår det att flera av dem saknar en utbildning som konstnär, de är autodidakta, medan andra har en gedigen konsthögskole-utbildning bakom sig. Detta skapar en friskhet och lätthet och känsla av otvungenhet, som vilar över hela salongen.

Därtill kommer galleriägarnas egen hållning, som klart deklareras. De gör denna salong för femte gången, enbart för att de tycker att det är roligt och lustfyllt, för att de vill fylla sitt hem med ”häftiga konstupplevelser”.

» Läs mer