KONST IKKKKJJJJJJJJGGG

”Vi i juryn, för hÖsterlenSalongen 2017, har känt ett stort engagemang över ett glädjefyllt uppdrag. Vår jurygrupp har visat stor enighet i bedömning och urval. Under vårt arbete har vi valt ut verk som vi uppfattar ha originalitet och konstnärlig kvalité inom olika tekniker och med olika uttryckssätt. Vi i juryn är övertygade om att publiken kommer att få en inspirerande och lustfylld konstupplevelse.”

Dan Markdalen, Yvonne Larsson och Sten M Rosenlund
 

De utvalda konstnärerna: 

Håkan Bremberg, Lisbeth Bremberg, Cilla Lindqvist Sjöberg, Görhan Hellström, Ann-Mari Bertilsson, Leena Andersson, Tina Lundgren, Bodil Vinke, Leif Ståhl, Annchristine Jältås, Anders Vardam, Anna-Greta Lindstam, Karin Szymaszko, Martin Hedenmo, Nils Sjöstrand, Mats Areskoug, Hans Elander, Oline Sörensen, Johan Pilesjö, Alessia Brusco, Håkan Fredén, Gunnilla Welwert, Elisabet Malmström, Peter Öhman, Vivika Hagberth, Rolf Birgersson, Gunilla Zackari, Adrian Johansson, Annika Österlind, Mats Ceder, Marie Blixt, Agneta Ekholm, Marianne Larsson, MalinMatilda Allberg, Mariann Meijer Annerfeldt, Anki Linderoth, Ingrid Fredricsson, Carina Hägg, Christin Ingesson, Lise Lundgren, EvaMaria Löfström Persson

Bilder från juryarbetet 2017

 

 

hÖsterlenSalongenär en jurybedömd konstsalong grundad av GyllenGården 2014. 

Vår önskar är att hÖsterlenSalongen ska bidra till att förstärka Österlen som konstmetropol. Vår ambition är att genomföra ett kvalitativt och intressant evenemang med potential att få många deltagande konstnärer och locka konstintresserade besökare från både när och fjärran. 

Vi kan nu inför det fjärde året konstatera att hÖsterlenSalongen har blivit en succé. Det grundar vi på publiktillströmning, antal sökande konstnärer och alla positiva omdömen om kvalité, presentation och mångfald från media, konstnärer och besökare.

Nu i år 2017, bjuder vi in konstnärer till hÖsterlenSalongen från hela Skåne. Inbjudan gäller alla konstnärer som utövar måleri, skulptur, fotografi och textil mm.

Vi har varje år lagt stor vikt vid att kunna presentera en intressant, bred och kunnig jury. Vi har tillsatt jurymedlemmar utifrån tre kriterier; utövande konstnär, galleriperspektiv och konstkännare/kritiker. Dessutom har vi haft överlappning av en ur juryn från ett år till nästa.

Juryns uppgift är att utse verk av god kvalité som kan samverka med varandra i en generös och lustfylld utställning.

Juryn för hÖsterlenSalongen 2017 består av följande konstpersoner:

Sten M Rosenlund - Konstkännare, tv-producent, filmare och fotograf inom konst och kultur, Brösarp/Paris/London

Dan Markdalen – Gallerist på Dan Art, konstkonsult med kontakter både nationellt och internationellt, Simrishamn

Yvonne Larsson, konstnär, målare och skulptör. Bor i Grönhem, strax utanför Gyllebo på Österlen

 

Några namn som ingått i juryn från tidigare år är:

Astrid Sylwan – konstnär, målare. En av våra mest uppmärksammade nutida kvinnliga konstnärer, Stockholm
Frank Björklund– konstnär, målare, tecknare, grafiker med en mängd separatutställningar i Sverige, övriga Europa och USA. - Ystad
Dennis Dahlqvist - konst och kulturkritiker på SVT Kulturnyheter, f.d. gallerist mm, Stockholm/Österlen
Gertrud Sandqvist – Professor i konstens teori- och idéhistoria, rektor Konsthögskolan i Malmö, Malmö
Sten M Rosenlund – Konstkännare, tv-producent, filmare och fotograf inom konst och kultur, Brösarp/Paris

hÖsterlenSalongen avslutas sedvanligt med utdelning av publikens pris "Guldramen". Under utställningen kommer publiken att kunna rösta på sitt favoritkonstverk. Förutom ett hederspris får den vinnande konstnären även ett presentkort på Ramgården i Lövestad. 

 

Ansökningsinformation


Vem kan söka

Konstnärer som är bosatta och/eller är verksamma större delen av året i Skåne kan söka till hÖsterlenSalongen 2017. 

Sista ansökningsdatum

Fotografier på de konstverk du söker med samt tillhörande anmälningsblankett ska vara GyllenGården tillhanda mellan 1-31 augusti. Märk kuvertet ”hÖsterlenSalongen 2017” och skicka till oss på adress;  GyllenGården, Tjustorp 1230, 273 98 Smedstorp. Vi accepterar inte en ofullständigt ifylld ansökan. Ansökningsblanketten kan hämtas på GyllenGården men finns även tillgänglig för nedladdning här:

Ansökningsblankett hÖsterlenSalongen 2017     get acrobat dc

Kostnad

Anmälningsavgiften är 300 kronor och sätts in på Bg 725-6035 samtidigt som anmälningsblanketten skickas in. Märk talongen hÖsterlenSalongen och skriv ditt namn och mailadress. För att din anmälan ska accepteras ska anmälningsavgiften vara insatt senast den 30 augusti 2017.
För de konstnärer som får sina konstverk utvalda av juryn tillkommer en utställningsavgift på 200 kronor.

Vad ska du skicka in

Du ansöker inte med själva föremålen/verken utan med fotografier av dem. Fotografierna ska vara papperskopior i färg i A4-format, men inte större än verkets originalformat. 

Till fotografierna ska du bifoga en komplett ifylld anmälningsblankett med din namnteckning. Observera att du måste skriva måtten på ditt/dina verk, eftersom det är information som är viktig för juryns arbete. Inskickade fotografier ska märkas; överst på baksidan av fotografiet skriver du ditt namn, adress och numret på ditt bidrag (enligt blanketten, bidrag 1, 2, 3 osv).

Hur många arbeten får du söka med

Du kan söka med högst 5 bidrag. Samtliga verk måste vara till salu.

De arbeten du söker med får vara högst fem år gamla och vi ser helst att dina verk inte varit utställda tidigare. Dina uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand! Priset ska inkludera allt som konstbetraktaren ser (d.v.s. inklusive ram och liknande) samt hÖsterlenSalongen provision om 40 %.

Vad händer med dina insända fotografier efter jurybedömningen

Fotografierna returneras inte. Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av dina fotografier i utställningsprogrammet, men bevaras inte i övrigt. Att du sänder in dina fotografier och ansökan betyder att du ger GyllenGården ditt tillstånd att publicera bilden/bilderna i programmet och på

GyllenGårdens webbplats utan ersättning (om juryn väljer ditt/dina verk). Det betyder även att du ger GyllenGården ditt tillstånd att erbjuda fotografiet till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av hÖsterlenSalongen.
 

Juryns roll

Juryn för hÖsterlenSalongen är sammansatt av personer som på olika sätt har mycket god kompetens och erfarenhet av konstnärlig verksamhet. 
Juryns roll är att fungera som garant för salongens grundprinciper. Den ska välja ut verk av god kvalité som kan samverka med varandra i en generös och lustfylld utställning. hÖsterlenSalongen ska presentera verk som visar nutida konst med olika uttryck och tekniker.
Varje verk bedöms anonymt. Juryns beslut meddelas via mail till de som antagits och därefter via vår hemsida www.gyllengarden.com. Beslutet kan inte överklagas.

Utvalda konstnärer

De utvalda konstnärerna står själv för packning och transport av sitt/sina verk till GyllenGårdens galleri samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut. Vid försäljning av de utställda bidragen tar hÖsterlenSalongen ut en provision om 40 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen efter utställningen slut och först sedan köparen/köparna erlagt full betalning.

 

Vi hälsar dig varmt Välkommen med ansökan!

Ann-Mari och Hans Wåhlander

GyllenGården