Håkan Blomkvist

Konstnärskapet
 
”Förbindelsen mellan det skrivna ordet (mitt såväl som andras) och mitt måleri är tät. Kanske kan man säga att mitt måleri är dikter i färg och mina dikter målningar i ord. Eller som en kinesisk mästare uttryckte det: “Ett poem är en osynlig målning och en målning är ett synligt poem.
 

“En annan sida vetter mot den spanska konsten - Velázquez och Goya, men min grund, min skolning finns hos Ivan Agueli, Karl Isaksson, Bror Hjort, Alf Lindberg. Och Carl Fredrik Hill! ”
 
Håkan Blomkvists egna målningar har landskapskaraktär men är inte föreställande. Han går aldrig ut och skissar av naturen. Arbetet i ateljén liknar det i mörkrummet. Målningen framträder efterhand, framkallas som en film.”
 
”Jag återvänder ofta till det kinesiska och japanska tuschmåleriet och kalligrafin för att hämta kraft och lust. Mina målningar på japanpapper kan sägas vara ett landskaps-måleri där själva platsen, landskapet, gömts under naturens krafter - väder och vind, mörker och ljus; och kanske även glömts under tidens gång - kvar i minnet är ett speciellt ljus, en kyla eller värme i luften, en vind, ett ljud...
 
 
Eller, för att citera en recension av Lars-Erik Selin i SvD: "Han börjar där, i det slumpartade, och låter sedan känslan vara vägledande [...] Här finns stämningar av sommarnätter, dofter av vatten och jord, men också underligande berättelser om tillblivelser och förgänglighet, om livets obevekliga gång."
 
Exempel på utställningar under senare år
Galleri Imma, Mariestad 2012 ( 2003)
Galleri Sigma, Växjö 2011
Galleri Hedengrens bokhandel, Stockholm 2009
Galleri Valleberga, Ystad 2009
Sjöbo konsthall 2008
Galleri Octava, Kristianstad 2007
Galleri Matzner & Matzner, Ystad 2006
Galleri Mirai, Stockholm 2006
Galleri Embla, Stockholm 2005
 
Exempel på tidigare utställningar
Konsthuset, Stockholm 1985
Norrtälje Konsthall 1984
Galleri Boj, Stockholm 1983
Galerie S:t Olof, Norrköping 1983
Galerie Holm, Malmö 1982
Galleri Aveny, Göteborg 1982
Galerie Blanche, Stockholm 1981
Galleri Doktor Glas, Stockholm 1975
« Tillbaka till Utställningar