Vandring

En km från GyllenGården startar "Gårdlösaleden"  - Gårdlösa natur- och kulturvandringsled. Utmed leden finns fornlämningar, skiffer- och kalkbrott, kalkugn,
"brydestua" och intressanta biotoper med bl.a. unika målarmusslor och den sällsynta lökgrodan.
Vandringsleden som är 12 km ansluter till befintliga leder i två
naturreservat.
Vi på Gyllengården kan erbjuda dig vandringsryggsäck med matsäck, skjuts till och från de olika startplatserna och därefter vila och ro på vår gård.

 

1 Gårdlösa Brydestuga – Klingehöj Gårdlösa Brydestuga – Klingehöj
2 Tjockskalig målarmussla Thick-shelled river mussel
3 Alnabjär skeppssättning Alnabjär stone ship
4 Skeppssättningar och Domarring Stone ships and judges’ ring
5 Silverflickans grav The Silver Girl’s grave
6 Kalvahagens stenbrott Kalvahagen quarry
7 Stora stenbrottet The Big Quarry
8 Kalkugn Lime kiln
9 Torvtäkt Peat-cutting
10 Ljungavångens naturreservat Ljungavången Nature Reserve
ii Frans Lindberg

Frans Lindberg


Mer information om "Gårdlösaleden hittar du på http://www.smedstorp.seVi Vi 

 

 

« Tillbaka till Erbjudanden